1) Oorsprong van Muziek

Wie gaat zoeken op internet vanwaar muziek komt, komt een heleboel sites tegen die je uitleg verschaffen over de herkomst en de schepping van muzikale sferen. Is wat je vindt correct? Is mijn blog correct?

Misschien niet.
Wat ik wel weet is dat we terug gaan naar het filosofisch tijdperk. Voor velen kent men het verhaal van de schepping (volgens de gelovige geschriften).
Voor anderen kent men de theorie van Darwin ( Darwin legt uit hoe planten, dieren en zelfs de mens zijn ontstaan uit een voorouder en zich dankzij natuurlijke selectie aan hun omgeving hebben aangepast).

Van kindsbeen af doe ik onderzoek naar het ontstaan en de oorsprong van muziek, via bronnen, geschriften en opzoekwerk.
Men komt bij opzoekwerk uit op; ofwel beknopte versies, ofwel op stukjes en samenhangsels van artikels.


In deze blogs die op elkaar volgen, probeer ik alles zodanig uit te leggen dat voor ieder die interesse heeft in deze materie, het je aangrijpt en het je begeleidt in je verdere studie en/of ontwikkeling.
Als muziekpedagoog die muziek als een verrijking ziet voor het leven kan ik niet anders dan dit met ieder van jullie te delen.

EERSTE ONTWIKKELING VAN MUZIEK:

Men kan er al van uitgaan dat men niet met zekerheid weet hoe de muziek ontstaan is. Leuk hé, het begint al…


Wat wel met zekerheid kan gezegd worden is dat muziek tot de oudste activiteiten van de mens behoort, omdat de minst ontwikkelde volkeren vandaag reeds muziek beoefenen.

Sinds het ontstaan van de aarde is er geluid aanwezig. De moderne mens neemt muziek aan als wat wij heden volmaakt vinden voor ons gehoor, dit neemt niet weg dat men moet beseffen dat, wanneer er geluid is, muziek gemaakt wordt.
Om zekerheid te hebben omtrent het ontstaan van de muziek en haar eerste ontwikkeling, zouden zij moeten beschikken over gegevens,
officiële documenten, oorkonden, levensbeschrijvingen enzoverder. Muziek is ontstaan in een periode waarvan wij geen geschreven bronnen bezitten, en dit noemen we de prehistorie.


Dit tijdperk eindigt niet overal op hetzelfde tijdstip: In Egypte zowat 4000 jaar V.C., in Midden-Europa zowat 1000 jaar V.C. En in Amerika in de tijd der ontdekkingen en de kolonisatie door Europese volkeren. Terwijl geschiedenis uitgaat van leesbare geschreven bronnen, van welke aard ook, is de prehistorie aangewezen op wat men in de bodem vindt.

Men situeert de oorsprong van de muziek vanzelfsprekend in de periode 600.000 jaar V.C. – 3000 jaar V.C. (wat ook niet meer volledig klopt, lees de volgende blog tijdperk en situering)
Men heeft geen enkel vaststaand feit om te kunnen zeggen , de muziek is op dat ogenblik ontstaan en op deze wijze.
Zover men in het verleden kan teruggaan, treft men reeds muziek aan. We gaan trachten de evolutie na te gaan in de oudst mogelijke periode.
Studie en onderzoek gaan terug tot het bestuderen van volkeren, die thans nog leven en die een levenspeil hebben dat zo dicht als mogelijk aansluit bij de mens uit de periode 600.000 jaar – 3000 jaar V.C.
Ik veronderstel dat de levenswijze van deze nog levende volkeren ongeveer dezelfde is als de levenswijze van de volkeren, die moeten geleefd hebben in de prehistorie.

Het oudste gevonden muziekinstrument is een benen fluitje met een ouderdom van omtrent 60.000 jaar, dat gevonden is in de grot Divje Baba in Slovenië.
Archeologen en wetenschappers hebben twijfels omdat de 2 gaten in het fluitje ook kunnen overeenstemmen met een tanden van een Hyena.

benen fluitje met een ouderdom van omtrent 60.000 jaar
Een benen fluitje met een ouderdom van omtrent 60.000 jaar, dat gevonden is in de grot Divje Baba in Slovenië.

In 2009 ontdekt het team van Archeoloog Nicholas Conard een in 12 stukken gebroken fluit van 35000 jaar oud. Afkomstig van een vale gier. De vindplaats situeert zich in de grot Hohle Fels in het Zuiden van Duitsland. Na het aan elkaar zetten blijkt de fluit een mondstuk te hebben en 5 speelgaten. Wat erop wijst dat de Neanderthalers binnen Europa (In het Stenen Tijdperk) al een moderne beschaving ontwikkelden. Op dezelfde plek is ook een beeldje van mammoetivoor gevonden, dat mogelijk het oudste snijwerk in menselijke vorm is.

Oudste volledige fluit 35000 jaar oud. Gevonden in de grotten Holhe Fels in Zuid Duitsland

Door afleidingen en vergelijkingen zal men trachten zich een idee te vormen van de eerste ontwikkeling van de muziek bij de voorhistorische mens. Waarom tracht men niet op gelijkaardige wijze de oorsprong van de muziek te beschrijven? Omdat bij gelijk welk thans levend volk de muziek er reeds is en wetenschapsmensen onmogelijk het ontstaan ervan kunnen
beschrijven. Het enige wat men kan doen is: veronderstellen, dat muziek die door de oervolkeren wordt aangewend, in één van haar eerste ontwikkelingsstadia is. En dat deze eerste stadia van muziek beschrijven en veronderstellen, muziek op gelijkaardige wijze voortgebracht werd bij de voorhistorische mens.

Mijn inziens wetende dat, wanneer men terug gaat naar de ontwikkeling van de mens, men terechtkomt op gebieden, nevenvolkeren in de ontwikkeling en samensmelting ervan.
Uitroeiing en volken die uitgestorven zijn geraakt en de eerste geluiden die voortgebracht werden door mens en dier.

Ik ga ervan uit dat bij het ontstaan van mens (hominidea) en dier, eerste geluiden aanbod kwamen die diende als communicatiemiddel en het lokken van dieren, of het nabootsen ervan om zich te voldoen aan
hun levensbehoefte: namelijk eten.

Ook dit, zoals je kan lezen is een veronderstelling dat dus niet met zekerheid kan gezegd worden en maak ik dus ook een afleiding en vergelijking om een idee te vormen wat de oorsprong van muziek betreft.

Volg de overige blogs om meer te weten te komen over de oorsprong en ontwikkeling van de muziek.

Geluidsfragment van de oudste fluit ter wereld

This function has been disabled for Muziekcentrum .

You cannot copy content of this page