Wij leren een nieuwe taal!

We kunnen deze taal al spreken door te musiceren: door te spelen op ons instrument. Maar in de cursus Harmonieleer leer je de taal ook ‘volledig begrijpen’ door ze te ‘schrijven’!  Immers: een taal beheersen houdt in dat men haar niet alleen kan spreken, maar ook kan lezen en schrijven.

Onze taal heet de ‘functionele, tonale harmonie’. Voorbeelden uit de muziekliteratuur zullen ons illustreren dat deze taal geen dode materie is, maar een levend element, dat door iedere componist op een eigen manier gehanteerd werd en wordt. Is het de bedoeling dat we allen componisten worden? Nee zeker niet… Maar door te ‘harmoniseren’ kunnen wij het verleden beter begrijpen… om de toekomst te verrijken.

Wat is belangrijk voor deze cursus?

  • De cursus richt zich enkel op studenten met een grondige kennis van de muziektheorie, met name de notenleer.

  • De harmonieleer gaat over samenklanken in de muziek en de taalwetgeving eromheen.

  • Genoeg tijd vrij maken om oefeningen thuis uit te schrijven.

  • Deze cursus is een gespecialiseerde cursus maar met een ontzettende verrijking in het inzicht van muziek.Leerstof:

  • Het eerste jaar bestaat uit de akkoordenleer in grondligging en zijn verbindingen

  • Analyses maken van bestaande werken.

  • Oefeningen opmaken.

 

 

This function has been disabled for Muziekcentrum .

You cannot copy content of this page